Přeskočit na obsah
Domů » Vyhlášení výsledků grantové výzvy Objevujme Česko

Vyhlášení výsledků grantové výzvy Objevujme Česko

Výběrová komise Grantové výzvy Objevujme Česko zasedala dne 19. srpna 2021 na půdě vládní agentury CzechTourism, která poskytla výzvě záštitu, a vybrala pět nejlepších projektových námětů. S těmito vítězi GoodShape/TourStories do začátku návštěvnické sezony 2022  zrealizuje pět nových zážitkových prohlídkových okruhů v rámci jednotné platformy narativních a interaktivních průvodců v mobilní aplikaci TourStories, kterou vyvinula a spravuje.

Hlavním cílem grantové výzvy Objevujme Česko s celkovou alokací 310 000 Kč bylo podpořit projekty zaměřené na prezentaci turistických atraktivit Česka prostřednictvím sdílené a veřejně dostupné platformy mobilních průvodců TourStories vyvinuté pro lokality, destinace a atraktivity jako jsou muzea, galerie, hrady, zámky, parky, města, služby osobních průvodců, naučné stezky apod. Z různých koutů republiky a také různého tematického zaměření se projektů přihlásilo celkem třicet, což považujeme za úspěch.

Výběrová komise

Výběrová komise grantové výzvy zasedla ve složení:

Veronika Janečková, CzechTourism, Ředitelka Odboru produktového
managementu a regionální spolupráce

Mgr. Monika Benčová, Asociace muzeí a galerií ČR, tajemnice Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis

Mgr. Tomáš Raboch, Pilsenjoy s.r.o., zakladatel a výkonný ředitel, národní
reprezentant ERIH (Evropská Stezka Industriálního Dědictví) pro ČR

Jan K. Rolník, Kreativní inkubátor H40, člen Advisory Board, realizátor
muzejních expozic a kurátor se zaměřením na performing arts a new media

Ondřej Rudolf, mentor a lektor TourStories v rámci prvního kola inkubovaných
projektů (Kreativní inkubátor H40), marketér, konzultant, kouč a CEO
marketingové agentury Circle Line

Petr Kopáč, TourStories, CEO a odborník na digitální technologie

 „Za agenturu CzechTourism jsme velmi rádi, že podobný projekt vznikl a my ho mohli podpořit. Zapojení moderních technologií pro zpřístupnění a zatraktivnění turistických cílů je důležitým nástrojem pro obnovu turistického ruchu ve všech regionech České republiky“, uvedla členka výběrové komise za CzechTourism Veronika Janečková, ředitelka Odboru produktového managementu a regionální spolupráce.

 

Výsledky

Na prvních pěti místech se umístily následující projekty, kterým bude umožněna realizace jejich záměru včetně provozu na 2 roky, ve výši:

1. místo (85 000 . Kč)

Název projektu: Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě

Žadatel: Tábor v Hodoníně u Kunštátu a romský holokaust (Muzeum romské kultury)

Stručný popis: Trasa povede areálem bývalého tábora v Hodoníně u Kunštátu, kde v rámci devíti zastavení představí jednotlivé etapy vývoje tábora, především té nejdůležitější – tzv. cikánského tábora II, který zde fungoval v letech 1942-43. Návštěvníci získají základní informace o rasové perzekuci romského obyvatelstva v rámci Protektorátu Čechy a Morava a následném „konečném řešení“ po transportech většiny z nich do Auschwitz-Birkenau. Mimo samotný areál pak trasa zavede návštěvníky také na místa, kde je pohřbena většina obětí tábora – nedaleký lesní hřbitov Žalov a o něco vzdálenější hřbitov v obci Černovice.

 

 

2. místo (75 000 Kč)

Název projektu: Zmizelý a znovunalezený Prostějov židovský

Žadatel: Hanácký Jeruzalém, z. s.

Stručný popis: Trasa s přibližně 10 zastaveními vede oběma částmi někdejšího židovského ghetta a končí na starém židovském hřbitově poblíž centra města. Prostějov býval vzhledem k druhé nejpočetnější židovské komunitě na Moravě nazýván „hanáckým Jeruzalémem“. V 19. a 20. století došlo k obrovskému rozkvětu města, vznikaly hodnotné stavby a výstavní budovy včetně Tempu (nové synagogy) vystavěného v secesním stylu. Holocaust prostějovskou židovskou komunitu téměř zcela zahubil. Z více než 1200 obyvatel židovského původu se zpět do města vrátila stovka a ani ti zde většinou nezůstali. Nikdo je tu totiž nečekal. Židovské ghetto bylo postupně zbouráno, dnes z něj zbylo pouze torzo, starý židovský hřbitov byl zničen. Nová synagoga se změnila v kostel. Přesto se částečně díky dobovým fotografiím a částečně díky skutečně zachovaným budovám podařilo židovské stopy ve městě znovu objevit. A s nimi i jejich příběhy.

 

3. místo (60 000 Kč)

Název projektu: Mezi žateckými komíny

Žadatel: A dál, z. s.

Stručný popis: Procházkou po této trase se návštěvník vrátí o sto let zpět do zlaté éry žatecké chmelařské expanze. Trasa nabídne 7 zastavení, po kterých vás provedou Wilhelm Fuchs a Hildebert Kolbe – stavitelé, kteří se v první polovině dvacátého století značně podepsali na podobě města Žatce.

 

 

4. místo (50 000 Kč)

Název projektu: Po stopách (oceli) industriálního Kladna

Žadatel: DA Kladensko – Slánsko, z. s.

Stručný popis: Interaktivní poznávací trasa nejen pro milovníky industriálních památek vás provede průmyslovým areálem bývalé Vojtěšské hutě v samém srdci Kladna. Trasa s několika zajímavými zastaveními vám přiblíží zanikající průmyslový komplex, který patří k nejstarším ve středních Čechách a zásadně ovlivnil životy mnoha Kladeňáků. Všechny návštěvníky, kteří dorazí na startovní pozici, provede a seznámí s ponurou historií a nejdůležitějšími provozy, které se podílely na výrobě oceli.

 

5. místo (40 000 Kč)

Název projektu: Procházka barokní krajinou

Žadatel: Zámek Žďár nad Sázavou

Stručný popis: Cílem nové virtuální prohlídkové trasy je provést návštěvníka téměř 800 let dlouhou historií soužití člověka a přírody v unikátní barokní krajině, jejíž je žďárský zámek ohniskem. Prohlídka bude zároveň jakýmsi celodenním průvodcem, který návštěvníky zavede do nejatraktivnějších volně přístupných míst v zámeckém areálu a jeho blízkém okolí, přičemž si každý individuálně určí své tempo a zájem o konkrétní místo. Procházka bude mít 12 zastavení a bude doplněna audionahrávkou dialogů mezi významnými osobnostmi historie zdejšího místa a lidmi ze současnosti, kteří jim představí principy barokní krajiny (udržitelnost, kontinuita, spiritualita a další). Znalost těchto principů mohou návštěvníci dále uplatnit při poznávání jiných barokních areálů v České republice. Průvodci budou návštěvníky zároveň vybízet k aktivnímu zapojení a vnímání prostoru tak, aby byl jejich zážitek co nejsilnější.