Přeskočit na obsah
Domů » Nejčastější dotazy a odpovědi

Nejčastější dotazy a odpovědi

Jsme nadšeni o zájem jednotlivých měst, hradů a muzeí o naši výzvu. Řada dotazů na detailnější informace se opakuje, proto si dovolujeme shrnout do několika následujících odstavců.


Soutěžit budou vaše projektové záměry

Nejde o podávání hotových projektů, ale s ohledem na minimum zátěže pro vás, a to navíc v době dovolených, soutěžit v rámci této grantové výzvy budou pouze projektové záměry.

Stačí nám stručný popis trasy a její dramaturgie (viz registrační formulář), kterou byste rádi v rámci platformy TourStories měli. Musí být zřejmé o jaké téma nebo příběh se jedná. Můžou to být např. pouze historické nebo architektonické tzv. highlighty vaší destinace. Zřejmá musí být také struktura trasy, tzn. kolik cca zastavení příslušná trasa bude mít a stručně, co bude obsahem, co návštěvník z mobilního průvodce o daném místě uslyší. Není třeba zpracovávat a finalizovat samotný text (navíc ten už můžete mít připravený).


Výběr proběhne v druhé polovině srpna 2021

Po 15. srpnu zasedne výběrová komise a vybere pět nejlepších projektů a vytvoří se i tzv. waiting list náhradních projektů v případě, že by některý z vítězů nakonec nepřistoupil k realizaci projektu.

Po výběru projektů budeme v průběhu září s jednotlivými výherci cizelovat a upřesňovat samotný projekt, a to i vzhledem k jeho velikosti, výherní ceně, celkovém rozpočtu a dalších aspektech. Cílem bude kromě jeho upřesnění nutno pro samotnou realizaci také finální vzájemné schválení si rozpočtu. Grantová výzva nepočítá s kofinancováním ze strany žadatelů. Ale např. umístíte-li se na 2. místě s výší dotace 75 tis. Kč, ale výsledný rozpočet vyjde např. na 82 tis. Kč, bude následovat dohoda, zda např. projekt pokrátíme o některé zastavení či funkce nebo se třeba subjekt bude nějakou minimální částkou spoluúčastnit. Je možné, že řadu podkladů již máte k dispozici (např. fotografie, texty) a tyto již hotové vstupy poníží celkový rozpočet. Každopádně výzva není nastavena tak, že by počítala s finanční spoluúčastí soutěžících.

 

Předložit můžete více než jeden projekt

Výzva nelimituje počet projektů, které předložíte. Čím více nápadů a námětů, tím lépe. Protože výzva cílí na podporu domácího cestovního ruchu, jedná se v tomto případě o tvorbu, výrobu a produkci tras pouze v českém jazyce. Další jazykové mutace mohou být další etapou.

 

Formalizace vztahů

Poté, co si v průběhu září upřesníme znění projektu a schválíme si jeho finální podobu, uzavřeme s každým subjektem smlouvu o dílo a provozu (součástí grantu je udělení jak tvorby díla, tak provozu na 2 roky). Tuto variantu preferujeme, ale je možné přistoupit pouze k formě na základě objednávky s přesnějším zněním, či kombinaci obojího. Protože se nám hlásí různé typy subjektů s různou právní formou a tím i interními pravidly, tato záležitost je jen a pouze na vzájemné domluvě.